hakkimizda_bannerÖğretmen Dünyası Dergisi;
• Gönüllülük temelinde imece ruhuyla çalışan
• Varlığını aynı ilke ve anlayışla sürdüren
• Küreselleşme saldırısına karşı
• Cumhuriyet Devrimlerine ve ulusal eğitime sahip çıkan
• Özel, paralı eğitim dayatmasına karşı parasız ve halkçı devlet okullarından vazgeçilmezliği savunan
• Başından beri ulusal bir öğretmen sendikacılığını kararlılıkla öneren
• Yabancı dille öğretimi dayatan sömürgeciliğe karşı açık tavır alıp Türkçe ile eğitimi savunan
• Türkiye öğretmenlerinin emperyalizme karşı bağımsızlık temelinde birleşmelerini isteyen
• Bilimsel, laik, demokratik eğitimden yana olanların sesi

Neleri Savunuyoruz?
Günümüzün temel görevi ulusal eğitimi savunmaktır. Ulusal eğitimin amacı, bağımsızlıkçı, aydınlanmacı, halkçı kuşaklar yetiştirmektir. Türk eğitimi, 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın başlarında verilen özgürlük ve çağdaşlaşma mücadelesini, Kurtuluş Savaşının Kuvayi Milliye ruhunu, Kemalist Cumhuriyet devrimini Köy Enstitüleri deneyimini miras edinmek zorundadır.

• Eğitimin hiçbir kademesinde eğitim yabancı dille yapılamaz.
• Eğitim Türkçe yapılmalıdır. Yabancı dillerin ve isteyenlere yerli dillerin öğretilmesi bunun dışındadır.
• Eğitim devlet eliyle ve parasız yapılmalıdır.
• Eğitim özelleştirilemez, yerel yönetimlere bırakılamaz. Devlet kesesinden özel okullara para aktarılamaz.
• Türk eğitim sistemi, eğitim felsefesi açısından Batı ülkelerinin eğitiminden daha ileridir; ancak eğitim teknolojisi hızla yenilenmelidir.
• Eğitim süresi ve eğitime ayrılan kaynak arttırılmalıdır.
• Türk eğitiminin başarısı, idealist öğretmenlik ruhunun canlı tutulmasına bağlıdır.

Nasıl Çalışıyoruz?
Öğretmen Dünyası, ilk sayısından itibaren kurumsallaşmaya başladı.
Yazı Kurulu üyeleri, haftada bir toplanıp derginin işlerini görüşmeyi kural haline getirdiler.
Derginin işlerini aralarında bölüştüler.
Zaman zaman “teknik yazman” adı verilen bir sekreterle birlikte çalıştılar.
Kimisi derginin hesaplarını tuttu, kimisi gelen mektupları yanıtladı.
İmece olunup postalama işi yapıldı.
Derginin amacı, statüsü, çalışma sistemi, 1981′de bir Yazı Kurulu Yönetmeliği yazılı hale getirilmiş, daha sonra bu yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.
Haftalık Yazı Kurulu toplantıları, 1981′den beri tutanaklarla saptanmakta ve katılan Yazı Kurulu üyelerince imzalanmaktadır.

Derginin 34. yıla ulaşmasındaki gizlerden biri, onun kişisel tasarruflara yer vermeyen ilkeli çalışmasıdır. İkincisi, üyelerinin gönüllü çalışma ve mesleğe bağlılık heyecanlarını göstermeleridir.

Sizleri de aramızda görmek, sizinle birlikte çalışmak bu başarıyı paylaşmak bizleri daha da mutlu edecektir….

Konuların İçinden
• Eğitim tarihimizle ilgili araştırma-inceleme yazıları
• Güncel eğitim sorunlarıyla ilgili eleştiriler, öneriler
• Eğitim evreninden kapsamlı haberler
• Ders işleme yöntem ve teknikleriyle ilgili yol gösterici yazılar
• Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamalarıyla ilgili öğretmen kamuoyunun görüşleri
• Eğitimimizde iz bırakan kişi ve kurumları tanıtıcı yazılar
• Öğretmen ve öğrencilerden şiir, deneme, anı, öykü, eleştiri söyleşi, resim, fotoğraf ve karikatürler
• Eğitimle ilgili dergi, kitap, gazete yayınlarının tanıtım ve duyuruları
• Basından derlenen eğitimle ilgili aylık haber notları
• Türkiye’nin her yerinden aktarılan eğitim olayları
• Eğitim, kültür, sanat etkinlikleriyle ilgili yorumlar yorumlar…

Etkinliklerimiz
Cumartesi söyleşilerinden, Cumartesi konferanslarına…
Öğretmen Dünyası, daha önceki yıllarda zaman zaman düzenlediği eğitsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerini 1987′ den sonra daha sistemli bir çalışmaya dönüştürdü. 1987′den 2000 sonlarına dek, her öğretim yılı içinde düzenli olarak gerçekleştirilen haftalık Cumartesi Söyleşileri, Ankara’da yaşayan öğretmen ve dergi dostlarının ilgiyle izledikleri etkinliklerden biri oldu.
Güncel gelişmelere uygun olarak seçilen konularla ilgili uzman kişilerin konuşmacı olduğu Cumartesi Söyleşilerine, 2000 yılı sonlarında hem yer sorunu hem de diğer çalışmaların yoğunluğu nedeniyle ara verildi.
2003-2004 Öğretim Yılı başlarında yeniden başlatılan etkinlik, bu kez dergi bürosuyla komşu adresteki Ulusal Eğitim Derneği kanalıyla ve Cumartesi Konferansları adıyla varlığını sürdürmektedir.
Her cumartesi 14.00-16.00 saatleri arasında yapılan ve dinleyici olarak katılımın serbest olduğu konferanslar, Ulusal Eğitim Derneği’nin aşağıdaki adresinden izlenebilir:

100 TL üzeri tüm alışverişlerde kargo bedeli bizden!